Våra partnerskap

Vi älskar att hjälpa våra kunder!

Våra kunder har gedigen erfarenhet från utbildningsbranschen och vet precis vad de eftersöker. Vi på Restory hjälper myndigheter och skolor i Sverige och Storbritannien med att förvalta deras kurser och utbildningar inom IT, utveckling, entreprenörskap och marknadsföring. Vi förstår skolornas dagliga behov och kommer med smarta lösningar på deras olika utmaningar. Utbildningsbranschen är under högkonjunktur sedan 2020 och vi växer tillsammans med våra kunder. För oss är det viktigt med hållbar tillväxt för både oss och våra kunder.

Skolorna är i behov av att kunna rekrytera bra lärare som ger möjlighet att förstå er organisation utifrån ett entreprenörsperspektiv. Det finns många studier som visar på att organisationer med god syn på människan skapar goda möjligheter till tillväxt, och ett aktivt hållbarhetsarbete är en framgångsfaktor vi alltid kommer att arbeta med. Att arbeta hållbart och långsiktigt stärker både vårt och våra kunders varumärke gentemot deras kunder.

Tillsammans skapar vi möjligheter för ett samhälle i ständig förändring.