RESTORY EDUCATION

Restory Education ingår i koncerngruppen Nordic Investin Group. 

RESTORY EDUCATION

Vi är ett gäng lärare med fokus på webbutveckling, systemutveckling, marknadsföring, entreprenörskap och E-handel. Våra medarbetare älskar att arbeta med människor och engagerar sig dagligen i att utbilda framtidens problemlösare inom olika samhällsnyttiga roller. Vår vision är att skapa en bättre värld där vi tillsammans bekämpar okunskap. 

Fokus i våra verksamheter ligger i kvalité. Vår tro på kvalité skapar värde som efterfrågas i alla led. Vi skapar och bygger dem rätta förutsättningarna studenterna behöver för att nå sin fulla potential.Vår huvudsakliga mål är att leva som vi lär.

Under 2022 har vi hjälpt 455 studenter att ta examen för att komma ut i näringslivet. Med hjälp av vårt globala nätverk har studenterna möjlighet att snabbt komma i kontakt med företag runt om i världen. Tackvare vårt nätverk bjuder vi även in föreläsare från övriga delar av Europa, UK, USA & Asien för att ge möjlighet för studenterna att ta del av de moderna arbetssättet.  Läs mer om oss.

över 650

studenter per termin

40

kurser per termin

4,6/5

i kursutvärderingar

”A good education is a foundation for a better future.”

~ Elizabeth Warren

Restory Education grundades 2018 för att skapa en bättre värld genom kunskap och kompetensutveckling. Vi är framtidens konsultbolag inom kunskap, utveckling och lärande. Med digital kompetens inom strategi, teknik och kommunikation skapar vi framtiden med er redan idag. Våra kunder ligger alltid steget före.

– Ordförande